Hvězdárna

Hvězdárna je soukromým majetkem a je umístěna asi 7km od Havlíčkova Brodu. Obloha je zde relativně tmavá. Výjimkou je jižní a jihozápadní obzor, kde je patrná přítomnost okresního města a několika nově (nevhodně) osvětlených vesnic.

Otočnou kopuli pozorovatelny tvoří osmistěn se zalomenou vrchní částí. Inspirací pro toto řešení byly některé observatoře v USA a hlavně observatoř VLT. Podle dostupných studií má toto uspořádání výhodu oproti klasickým kopulím tím, že lépe zvládá proudění vzduchu uvnitř kopule. Podle mých zkušeností je tento tvar kopule především konstrukčně jednodušší.

Kostra je ze svařovaných jäklových profilů doplněná dřevem a pokrytá pozinkovým plechem. Vnitřek je kvůli izolaci vyložen polystyrénem. Průměr kolejnice na které se kopule, uložená na osmi ložiscích, otáčí je 3m. Obvodové zdivo nesoucí kolejnici je betonové se zapuštěnými ocelovými sloupky. Pro lepší ochranu před povětrnostními vlivy je vnější obvodová zeď natřena několika vrstvami Izobanu.

Několik fotografií z průběhu výstavby hvězdárny je v rubrice galerie - ostatní.